Milieu

Coombs Schoonmaakbedrijf B.V. beschouwt de zorg voor het milieu als een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarin zij rekening houdt met zowel de eigen medewerkers als haar directe omgeving. Als facilitaire aanbieder doen we ons best om de schadelijke milieu-effecten zo goed mogelijk te beheersen en daar waar mogelijk te verminderen. Hierbij spelen onder andere de volgende punten een belangrijke rol:

  • het gebruiken van milieutechnisch verantwoorde middelen
  • verantwoorde en milieubewuste toeleveranciers (volgens NEN-ISO 14001 certificering)
  • goede voorlichting over het gebruik van de middelen aan alle medewerkers
  • het voorkomen van grote hoeveelheden wegwerpemballage
  • verantwoorde opslag en afvoer van middelen en materialen
  • het gebruik van duurzaam materiaal
  • zuinig en correct gebruik van water en elektriciteit.

 

Het milieuzorgsysteem binnen Coombs Schoonmaakbedrijf houdt in dat wij een georganiseerde aanpak hanteren om zo goed mogelijk met het milieu om te gaan. Dit systeem wordt tevens gehanteerd om efficiënter met schaarse middelen om te gaan.